Koleżanki i Koledzy,

w poniższym panelu będziemy umieszczać wszelkie obowiązujące uchwały podjęte przez Walnego Zgromadzenie Koła Łowieckiego nr 223 "KOS" w Bydgoszczy.

 1. Uchwała w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych opłat wnoszonych przez członków koła, a także terminu ich uiszczenia.
 2. Uchwała w sprawie wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.
 3. Uchwała w sprawie zasad wykonywania polowania indywidualnego.
 4. Uchwała w sprawie obowiązku odpracowania prac gospodarczych przez członków goła na jego rzecz.
 5. Uchwała w sprawie powołania Zarządu Koła.
 6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwała w sprawie stwierdzenia zrzeczenia się przez Kol. Witolda Szulca funkcji Podłowczego Koła.
 8. Uchwała w spawie wprowadzenia z dniem 21 sierpnia 2021 roku w obwodzie łowieckim nr 155 elektroniczną książkę polowań.
 9. Uchwała w sprawie zmiany składki opłacanej przez członków i rezydentów koła.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia równoważnika finansowego jednej roboczogodziny prac gospodarczych.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez członków Koła 
 12. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłat na rzec zagospodarowania obwodów łowieckich
 13. Uchwała w sprawie wydawania upoważnień do wykonywania indywidualnego polowania oraz zasad zagospodarowania zwierzyny