Koleżanki i Koledzy,

Na podstawie §38 Statutu PZŁ Zarząd Koła Łowieckiego nr 223 "KOS" w Bydgoszczy zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w Przystani Stara Rzeka w miejscowości Stara Rzeka.

Na wskazane adresy e-mail oraz w aplikacji PZŁ EKEP zostały przesłany porządek obraz oraz protokół z 2022 roku.

Myśliwi nieposiadający aplikacji, lub Ci którzy nie podali swoich adresów e-mail w/w dokumenty otrzymają pocztą tradycyjną. 

Darz Bór!