ZO PZŁ w Bydgoszczy w załączeniu przesyła okólnik w sprawie:

1.    Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów.
2.    Targi EURO TARGET SHOW.
3.    X Jubileuszowa Bydgoska Biesiada Myśliwska „Turzyn 2023"
4.    Harmonogram uzgadniania Rocznych Planów Łowieckich