Koleżanki i Koledzy prosimy o zapoznanie się z nową uchwała NRŁ w sprawie zmiany zasad selekcji zwierzyny płowej.

Dokument znajduje się w załączeniu.