ZO PZŁ w Bydgoszczy przesyła w załączeniu komunikat Nr 3/BY/2020.

W załączeniu przesyłamy Komunikat ZO PZŁ w Bydgoszczy w sprawie:
1.    Inwentaryzacji zwierzyny
2.    Oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej;
3.    Trybu postępowania przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich;
4.    Szkoleń organizowanych przez ZO PZŁ w Bydgoszczy w roku 2020 .
5.    Nierozliczonych szkód łowieckich