W dniu 15 lutego br. na terenie obwodu nr 5 odbędzie się poszukiwanie padłych dzików w ramach walki z ASF.

Zbiórka myśliwych o godzinie 11.00 przy domku myśliwskim na Sobinach

Darz Bór