ZO PZŁ w Bydgoszczy przesyła w załączeniu komunikat Nr 1/BY/2020.

W załączeniu przesyłamy Komunikat ZO PZŁ w Bydgoszczy
w sprawie:
1.    Przestrzegania zasad bioasekuracji oraz akcji przeszukiwania obwodów w celu poszukiwania martwych dzików.
2.    Odprawy łowczych kół łowieckich;
3.    Szkolenia dla nowowstępujących do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej;
4.    zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)