12 marca br. w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ nastąpiło zaprzysiężenie sędziów i rzeczników dyscyplinarnych okręgu bydgoskiego , powołanych uchwałami Naczelnej Rady Łowieckiej. Miło poinformować  ,że wśród nowo powołanych są koledzy z naszego koła.

Kolega Jacek Polus powołany na funkcję sędziego okręgowego sądu łowieckiego i Kolega Edward Dobrowolski powołany do zespołu okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

Naszym kolegom życzymy jak najmniej pracy związanej z przewinieniami łowieckimi.