Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła informuje o planowanym polowaniu zbiorowym na dziki w obwodzie nr 155 (Szubin), które odbędzie się w dniu 19 stycznia br. zbiórka o godz. 8:00 u kol J.Polusa.

Natomiast na dzień 26 stycznia br. zaplanowane jest polowanie zbiorowe w obwodzie nr 5 (Osie). Zbiórka o godz. 8:00 przy domku myśliwskim na Sobinach.

Ze względu na krótki okres na organizację polowania prosimy o przyprowadzenie ze sobą naganiaczy.