W niedzielne, słoneczne południe nasz obwód nr 155 wzbogacił się o nowych mieszkańców.

Trzeci rok z rzędu prowadzimy introdukcję bażantów. W tym roku podobnie jak w ubiegłym bażanty do łowiska trafiły bezpośrednio ze skrzynek w trzcinowiska, zakrzaczone niużytki i młodniki. Przywiózł je hodowca, nasz kolega myśliwy Kazimierz Jarmuszewski. 95 dorodnych kur i 5 kogutów wpuściliśmy w miejsca gdzie nasi myśliwi podczas całorocznych obserwacji i pobytów w łowisku zauważają bytujące koguty. Te miejsca to:
Smolniki( w pobliżu Olka ambony)

  • Zazdrość( obok p. Bańki) niużytki aż do lasu w Kornelinie,
  • młodnik w Skórzewie,
  • młodnik w Wojslawcu
  • oraz trzcinowiska i niużytki w pobliżu żelaznego mostu od strony Szkocji.

W akcji brali udział myśliwi: Jacek Polus z dziećmi, Witold Szulc, Józiu Mierzwiński z dziećmi, Grzegorz Szutkowski , Tomek Jasiński z rodziną i Aleksandra Szulc . Uzupełniliśmy posypy w kukurydzę i z nadzieją, że ptaki zaaklimatyzują się w nowym środowisku udaliśmy się na poczęstunek do łowczego i Jego małżonki.

materiały: Kol. Aleksandra Szulc